Rafinacja boksytu i rafinacja tlenku glinu Atlantic Praca

Wydobycie i rafinacja boksytu często odbywa się w odległych regionach, co oznacza, że pracownicy mogą spędzać znaczne okresy z dala od swoich rodzin i społeczności.

4 listopada Noranda poinformowała pracowników o wewnętrznym ogłoszeniu firmy: jej ATALCO Gramercy Operations z siedzibą w Luizjanie zostanie przemianowana na Atlantic Alumina, reprezentując jedną z dwóch rafinerii tlenku glinu pozostałych w Stanach Zjednoczonych, które produkują zarówno tlenek glinu o jakości hutniczej do produkcji aluminium, jak i tlenki glinu o jakości chemicznej do zastosowań chemicznych. Transformacja ma następować stopniowo w nadchodzących miesiącach.

Boksyt

Boksyt jest podstawową rudą aluminium (Al). Składa się z wodorotlenków glinu zanieczyszczonych krzemionką i żelazem, które powstają w wyniku wietrzenia skał bogatych w krzemiany glinu.

Aluminium jest używane do produkcji miękkiego, srebrzystoszarego metalu znanego jako aluminium, najczęściej używanego na świecie niemagnetycznego metalu używanego głównie w transporcie i do pakowania żywności. Aluminium może być również stopowane z miedzią, cynkiem, manganem magnezem lub krzemem w celu zwiększenia jego wytrzymałości lub odporności na korozję.

Wydobycie boksytu odbywa się w wielu stanach USA, jednak większość jest wydobywana w zachodnio-środkowym Arkansas przez dwie firmy, Alcoa i McGeorge Contracting Co. Alcoa po raz pierwszy odkryła tu boksyt w 1899 roku, kiedy John R. Gibbons i J. Felton Gibbons z Alcoa wyruszyli zbadać złoże rudy i odkryli jego idealne właściwości do produkcji wyrobów aluminiowych.

Boksyt może być wykorzystywany nie tylko w produkcji aluminium, ale jest również przydatny jako materiał ścierny w produktach czyszczących, takich jak pasty do zębów i środki do czyszczenia powierzchni. Naturalnie ścierna struktura boksytu pomaga skutecznie usuwać uporczywe zabrudzenia z powierzchni.

Boksyt, oprócz tego, że jest substancją ścierną, jest również wysoce rozpuszczalny w różnych chemikaliach - dzięki czemu nadaje się do włączenia jako składnik produktów farmaceutycznych, a nawet jako katalizator w procesach produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego.

Boksyt jest wysoce ścierny i często wykorzystywany w produkcji materiałów ściernych, takich jak papier ścierny i ściernice, a także jest niezbędnym składnikiem materiałów ogniotrwałych w przemyśle szklarskim.

Co ważne, należy zauważyć, że pomimo swoich wysoce ściernych właściwości, nie wykazano, aby boksyt powodował jakiekolwiek szkodliwe skutki dla zdrowia, gdy jest narażony w środowisku pracy spełniającym normy bezpieczeństwa. Liczne badania narażenia zawodowego na boksyt nie wykazały dowodów na występowanie pylicy płuc lub innych chorób układu oddechowego i ogólnie przyjmuje się, że poziomy narażenia dla większości pracowników spadają znacznie poniżej limitów narażenia zawodowego.

Rafineria

Rafinerie to zakłady, które przekształcają ropę naftową w produkty rafinowane, takie jak benzyna, olej opałowy, asfalt i woski. Ich działalność stwarza możliwości zatrudnienia dla lokalnych społeczności pod względem miejsc pracy dla operatorów maszyn, techników kontroli jakości i personelu konserwacyjnego - a także uczenia nowych umiejętności, które mogą później pomóc zmniejszyć stopę bezrobocia na danym obszarze oraz wzmocnić harmonię i stabilność społeczności.

Proces rafinacji boksytu polega na mieleniu surowej rudy na drobną zawiesinę, która jest traktowana sodą kaustyczną w celu wytworzenia "zielonego roztworu". Po uzyskaniu tego roztworu nierozpuszczalne pozostałości, takie jak piasek i błoto, muszą zostać oddzielone i zmagazynowane, zanim zostaną poddane różnym reakcjom chemicznym, w wyniku których powstaje trójwodzian glinu, częściej określany jako tlenek glinu.

Należąca do Atlantic Alumina rafineria Gramercy w New Jersey została nawiedzona przez huragan Ida na początku tego miesiąca i tymczasowo wstrzymała produkcję; od tego czasu powróciła do normalnego poziomu, a nadzieje na ponowne uruchomienie działalności na Jamajce są obecnie badane.

Tlenek glinu można znaleźć w wielu zastosowaniach, od produkcji cegieł ogniotrwałych i odlewanych wykładzin do linii pyłu węglowego i kanałów spalinowych po działanie jako izolator elektryczny i bariera tunelowa w urządzeniach nadprzewodzących, ceramice, zastosowaniach do polerowania szkła oraz polerowania luster i biżuterii. Ponadto tlenek glinu wytwarzany z tlenku glinu ma liczne zastosowania przemysłowe, w tym powlekanie pigmentów tytanowych jako środek zmniejszający palność / tłumiący dym.

Pracownicy zakładów rafineryjnych są narażeni na liczne zagrożenia, w tym opary rtęci i chemikalia, ze względu na procesy, którym podlegają w rafineriach. Procesy rafinacji wytwarzają również znaczne ilości ciepła i spalin, co wymaga od pracowników noszenia odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak ochrona dróg oddechowych podczas pracy z materiałami niebezpiecznymi; rafinerie mają zainstalowane kurtyny wodne i systemy odgazowywania jako środki zapobiegawcze przed gromadzeniem się rtęci w miejscu pracy.

Pracownicy rafinerii tlenku glinu powinni również uważać na zagrożenia radiologiczne. Ruda boksytu zawiera niski poziom materiałów radioaktywnych, w tym uranu (238U) i toru (232Th), które prawie w całości przedostają się do pozostałości procesu Bayer przed wytrąceniem lub do strumieni pozostałości piasku i błota, ale nie przedostają się do samego końcowego produktu z tlenku glinu. Dane z monitorowania pozycyjnego i osobistego z kopalni i rafinerii w Australii Zachodniej pokazują, że dawki promieniowania pozostają znacznie poniżej wartości progowej Amerykańskiej Konferencji Rządowych Higienistów Przemysłowych (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) z 2013 r. wynoszącej 0,025 mg/m3. Dane z monitoringu pozycyjnego pokazują, że poziomy narażenia na promieniowanie utrzymują się stale poniżej wartości progowej American Conference of Governmental Industrial Hygienists Threshold Limit Value z 2013 r. wynoszącej 0,025 mg/m3.

Substancje chemiczne

Produkcja chemiczna przekształca surowce, takie jak ropa naftowa, powietrze, woda i metale, w tysiące różnorodnych produktów, które znajdują zastosowanie w wielu sektorach, od żywności i napojów po farmaceutyki, odzież i środki czyszczące. Chemikalia są wykorzystywane w wielu różnych produktach, takich jak materiały budowlane, samochody, maszyny przemysłowe i urządzenia medyczne. Kluczowe znaczenie ma odpowiednie szkolenie, świadomość potencjalnych zagrożeń i oznakowanie pojemników z chemikaliami. Substancje chemiczne powinny być przechowywane w oddzielnych obszarach lub szafkach w odpowiednich warunkach klimatycznych, bez możliwości kontaktu między chemikaliami, ponieważ może to prowadzić do eksplozji i pożarów. Istotne jest również, aby pojemniki były całkowicie zamknięte i odpowiednio uszczelnione, aby uniknąć rozlania i wycieku chemikaliów.

Wydobycie i rafinacja boksytu muszą być zgodne z rygorystycznymi przepisami środowiskowymi, aby uniknąć skażenia gleby, wody i powietrza - zwłaszcza podczas produkcji tlenku glinu. Boksyt zawiera niskie poziomy naturalnie występującej radioaktywności, takiej jak uran (238U), tor 232Th i rad 233Ra. Ponadto w jego składzie znajdują się duże ilości toksycznych metali ciężkich, takich jak ołów, kadm i rtęć, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia zarówno ludzi, jak i zwierząt.

Monitoring biologiczny jest nieocenionym sposobem pomiaru poziomu toksycznych metali ciężkich u pracowników. Zebrane dane można wykorzystać do ustalenia narażenia i oceny skuteczności środków ochronnych; na przykład stężenie rtęci w moczu pracowników zakładu Gramercy firmy New Day Aluminum zwykle spada poniżej obecnego limitu narażenia zawodowego ACGIH wynoszącego 20 mg/g kreatyniny, ale ich ścieki zawierają wyższe niż zwykle stężenia rtęci.

Wiele osób zostało rannych w niedzielne popołudnie podczas incydentu w Gramercy Alumina Refinery w Baton Rouge. Urzędnicy uważają, że było to spowodowane nieoczekiwanym uwolnieniem podgrzanej mieszanki procesowej; według urzędników OHSEP zdarzenie trwało tylko około dwóch minut; ofiary zostały przetransportowane do lokalnych szpitali z poważnymi, ale niezagrażającymi życiu oparzeniami.

EFSA zapewnia doradztwo naukowe poprzez oceny ryzyka i pomoc techniczną związaną z chemikaliami znajdującymi się w żywności i paszach, które są następnie wykorzystywane przez zarządzających ryzykiem w Unii Europejskiej przy podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia ludzi i zwierząt, a także kwestii środowiskowych. Podczas oceny ryzyka brane są pod uwagę wszystkie dostępne informacje, takie jak właściwości, procesy produkcyjne i zastosowania.

Aluminium

Aluminium jest jednym z najbardziej wszechstronnych metali, który może być odlewany, topiony, formowany, obrabiany i wytłaczany w kształty, które pasują do szeregu zastosowań. Wysoce wytrzymałe, a jednocześnie elastyczne i lekkie właściwości sprawiają, że aluminium jest doskonałym materiałem do produkcji samochodów i innych środków transportu. Co więcej, nadające się do recyklingu aluminium 100% może być wielokrotnie poddawane recyklingowi bez utraty swoich właściwości - oszczędzając energię, zasoby i pomagając chronić środowisko!

Tlenek glinu, znany również jako Al2O3, jest czerwono-brązowym ciałem stałym o wzorze chemicznym Al2O3. Produkcja tlenku glinu wymaga podgrzania naturalnej rudy boksytu do 900 stopni Celsjusza w elektrycznym piecu łukowym i oczyszczenia poprzez ługowanie kwasem siarkowym w celu utworzenia glinianu sodu (NaAlO2). Późniejsze procesy rafinacji elektrolitycznej przekształcają NaAlO2 z powrotem w czysty metal aluminium.

Aluminium można znaleźć wszędzie, od materiałów budowlanych po produkty konsumenckie, co czyni go powszechnie stosowanym materiałem w życiu codziennym. Dzięki swojej wytrzymałości, trwałości i wszechstronności, aluminium od dawna cieszy się uznaniem. Polerowanie go w celu uzyskania błyszczącej powierzchni lub szczotkowanie śrutem ze stali nierdzewnej może dodać ciekawe tekstury. Anodowanie lub malowanie proszkowe to inne sposoby na zwiększenie trwałości przy jednoczesnym obniżeniu kosztów konserwacji.

Rebranding zakładów produkcji tlenku glinu Concord Resources jest częścią inicjatywy mającej na celu zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów operacyjnych. Zakład w Luizjanie, wcześniej znany jako Noranda Alumina/NICHE Chemical, będzie teraz znany jako Atlantic Alumina Gramercy Operations, aby odzwierciedlić własność Concord Resources.

W ramach rebrandingu rafineria Gramercy Alumina będzie również kwalifikować się do ulgi 45X w ramach ustawy Critical Minerals Act, umożliwiającej firmom obniżenie federalnego podatku dochodowego w przypadku wykorzystywania krajowego tlenku glinu w niektórych działaniach produkcyjnych.

Wielu pracowników zostało rannych w fabryce tlenku glinu w Gramercy w Luizjanie w niedzielę po incydencie, który spowodował wybuch pożaru z powodu nagłego uwolnienia podgrzanych materiałów procesowych. Incydent został zgłoszony w poniedziałek do Louisiana Office of Homeland Security and Emergency Preparedness, podczas gdy pracownicy byli w tym czasie zaangażowani w rutynowe prace konserwacyjne.

pl_PLPolish
Przewiń do góry